Verificering af vægte

Verificering af vægte

Hvis du køber en vægt til kommercielt eller medicinsk brug, så skal du have den M-mærket/verificeret efter gældende dansk lovgivning.
Nedenfor har vi lavet et sammendrag af Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse, som du finder her: VERIFICERING
– Sikkerhedsstyrelsen har desuden lavet denne behjælpelige folder: Sådan sikrer du dig, at din vægt er lovlig

OBS: Vægtens ejermand er ansvarlig for at vægten er verificeret og for løbende egenkontrol af, at tolerancen på vægten ikke afviger mere end det dobbelte af tolerancen der var gældende ved anskaffelsen. Læs mere under “Køb af verificering”.

Skal din vægt verificeres?

Hvis din vægt skal bruges til et af nedenstående formål, så skal den verificeres. 

1) bestemmelse af massen ved kommercielle transaktioner,

2) bestemmelse af massen ved beregning af afgift, told, skat, bonus, bøde, vederlag, godtgørelse eller betaling af lignende art,

3) bestemmelse af massen med henblik på anvendelse af en lov eller en administrativ bestemmelse og ekspertudsagn i retssager,

4) bestemmelse af massen i medicinsk praksis ved vejning af patienter i forbindelse med helbredsovervågning, diagnostik og medicinsk behandling,

5) bestemmelse af massen ved fremstilling af receptpligtige lægemidler i apoteker og bestemmelse af massen ved analyser foretaget i medicinske og farmaceutiske laboratorier eller

6) fastsættelse af prisen ud fra massen ved direkte salg til offentligheden og fremstilling af færdigpakninger.


Køb af verificering- Du kan tilkøbe en M-mærkning/verificering af din vægt, når du handler hos Vægtedirekt (forudsat at vægten kan verificeres) – hvis det ikke allerede er inkluderet. Kontakt os, hvis du er i tvivl!
– En M-mærkning/verifikation gælder indtil vægten enten bliver skilt ad, plomberingen bliver brudt, eller at ejeren er usikker på, om vægten vejer præcist. Herefter skal vægten re-verificeres, hvis den forsat bruges til samme formål. Vægtens ejermand er ansvarlig for egenkontrol og vurdering af vægtens tilstand og nødvendigheden for reverifcering. Læs mere om reverificering og egenkontrol i punkt 6 og 7 i Sikkerhedsstryrelsens bekendtgørelse HER.
– Du er altid velkomment til at kontakte Sikkerhedsstyrelsen direkte, hvis du har spørgsmål. Deres telefonnummer er +45 33 73 20 00.

Særligt om medicinske vægte
Sikkerhedsstyrelsen har ikke direkte krav til nøjagtighedsklasserne for personvægte, men nedenfor finder kan du se, hvilken klasse du har brug for ud fra dit behov.

– Klasse 4 vægte:
Når en vægt bruges til at bestemme en vægt rent informativt, kan en klasse 4 vægt benyttes.

– Klasse 3 vægte:
Så snart resultatet af vejningen skal bruges i behandlingsøjemed, til at beregne mængden af medicin, til beregning af BMI eller lignende skal vægten minimum være en klasse 3 vægt.